Kik vagyunk?

Régóta tapasztaljuk, hogy Magyarországon a társadalomtudósok és közgazdászok által képviselt gondolatok nagyon nehezen találnak meghallgatásra –a társadalom széles rétegei is csak meglehetősen korlátozottan értik és alkalmazzák a közgazdaságtan és a pénzügyek alapvető fogalmait. A Szexi Közgazdaságtan célja a mindennapi tudatosság fejlesztése és a társadalomtudományok egyetemisták körében történő népszerűsítése.

Projektünk e probléma orvoslásában szeretne részt venni, mégpedig a társadalomtudományok képviselőinek lehetőségei felől közelítve. Hisszük, hogy nem elég a befogadó közeg hozzáállásának megváltozására számítani, az értelmiség oldaláról is van tér új cselekvési minták keresésére, új lehetőségek kihasználására. Olyan módokat keresünk, amelyek segítségével a közgazdasági tudás mindennapi életben is releváns része minél szélesebb célközönséghez tud eljutni.

Úgy gondoljuk, hogy ehhez a tudományos közegben szemléletváltásra van szükség, ami egyszerre marketing- és tartalomkérdés. Érdemes megmutatni: a közgazdaságtan képes az emberek mindennapi életét értő és azokat mélyen érintő témákkal foglalkozni. Eközben pedig képes olyan üzeneteket megfogalmazni, amelyet a tudás befogadója képes alkalmazni mindennapi döntései során. A projekt ilyen mintákat keres: szeretnénk megmutatni, hogy adott területeken kiváló közgazdászok képesek széles körben fogyasztható és széles kör számára értékes formába önteni tudásukat – ezzel pedig közvetlenül képesek tudásukat a társadalom szolgálatába állítani.

Ezért szeretnénk összekapcsolni a legjobb közgazdászokat egy kiemelten fontos réteggel, amelynek közgazdasági műveltsége mindenképpen alacsonyabb a kívánatosnál: AZ EGYETEMI HALLGATÓK KÖRÉVEL. Még az átlagos gazdasági egyetemista sem igazán érdeklődik a társadalomtudomány területei és alkalmazása iránt – így nehezen csodálkozhatunk azon, hogy a más tudományágak hallgatói számára ez még kevésbé fontos.

A blog célja, hogy társadalomtudományokkal foglalkozó diákok mutassanak be közgazdasági problémákat röviden, játékosan, a nem közgazdaságtant tanuló egyetemisták érdeklődését megszerezni képes módon. A blog hosszú távú működéséhez szükséges szerzőközösség felépítésében elsősorban a szakkollégiumi hálózat erejére támaszkodunk, ugyanakkor ez nem zár ki más ifjú közgazdászokat a közreműködésből.